Άρθρα

Μένη Μαλλιώρη » Βιβλία

Βιβλία

Έκδοση βιβλίων (συγγραφή ή επιμέλεια 10 βιβλίων)

1. ΜΑΛΛΙΩΡΗ, Μ. (1998) Οδηγός Αξιολόγησης παρεμβάσεων για την Πρόληψη Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών. Εγχειρίδιο για τους υπεύθυνους σχεδιασμού προγραμμάτων Αξιολόγησης. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) – Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).

2. ΜΑΛΛΙΩΡΗ, Μ. (1999) Λεξικό αναφερόμενο στο αλκοόλ και άλλες ψυχοδραστικές ουσίες. Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)- Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, (επιμέλεια Ελληνικής έκδοσης).

3. ΜΑΛΛΙΩΡΗ, Μ. (1999) Ετήσια Έκθεση για την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών σε Διεθνές και Εθνικό Επίπεδο. Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).

4. ΜΑΛΛΙΩΡΗ, Μ. (1999) Η Δράση του ΟΚΑΝΑ και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).

5. ΜΑΛΛΙΩΡΗ, Μ. (1999) «Λευκό Βιβλίο για την Ασφάλεια των Τροφίμων». Ευρωπαϊκή Επιτροπή (επιμέλεια Ελληνικής έκδοσης).

6. ΜΑΛΛΙΩΡΗ, Μ. (2002) «Ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της Δημόσιας Υγείας 2001-2006». Ευρωπαϊκή Επιτροπή (επιμέλεια Ελληνικής έκδοσης).

7. ΣΟΛΔΑΤΟΣ, Κ., ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, Ι., ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ, Κ., ΜΑΛΛΙΩΡΗ, Μ. (2006) Ψυχιατρική και Δίκαιο Ι – Γενικό πλαίσιο και προβληματισμοί, Εκδόσεις Σάκκουλα.

8. ΜΑΛΛΙΩΡΗ, Μ. (2008) Λεξικό αναφερόμενο στο αλκοόλ και άλλες ψυχοδραστικές ουσίες. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (επιμέλεια Ελληνικής έκδοσης), δεύτερη έκδοση, Εκδόσεις ΒΗΤΑ.

9. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, Ι., ΜΑΛΛΙΩΡΗ, Μ., ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ, Κ., ΣΟΛΔΑΤΟΣ, Κ. (2008) Ψυχιατρική και Δίκαιο ΙΙ – Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, Εκδόσεις Σάκκουλα.

10. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ, Κ., ΣΟΛΔΑΤΟΣ, Κ., ΜΑΛΛΙΩΡΗ, Μ., ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, Ι., Ψυχιατρική και Δίκαιο ΙΙΙ – Μειωμένη νοητική επάρκεια, Εκδόσεις Σάκκουλα .

11. Μ. ΜΑΛΛΙΩΡΗ, Α. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ, Ι. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, Κ. ΣΟΛΔΑΤΟΣ, Ψυχιατρική και Δίκαιο IV – Αυτοκαταστροφικότητα. Μια διεπιστημονική προσέγγιση, Εκδόσεις Σάκκουλα (2011)