Άρθρα

Μένη Μαλλιώρη » Βιογραφικό

Βιογραφικό

 

ΜΕΝΗ ΜΑΛΛΙΩΡΗ

Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Υποψήφια Ευρωβουλευτής – Κίνημα Αλλαγής

Μέλος Δ.Σ. Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία

τ.Πρόεδρος Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικων

τ. Ευρωβουλευτής 1999-2004