Άρθρα

Μένη Μαλλιώρη » Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις

  • Τριάντα τέσσερις (34) ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις σε Ιατρικά περιοδικά και βιβλία
  • Τριάντα εννέα (39) ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις σε μορφή περίληψης.
  • Τριάντα δύο (32) δημοσιεύσεις σε ελληνικά Ιατρικά περιοδικά και βιβλία.
  • Σαράντα εννέα (49) δημοσιεύσεις στην ελληνική σε μορφή περίληψης.
  • Τριάντα πέντε (35) δημοσιεύσεις σε μη ιατρικά περιοδικά, έντυπα και βιβλία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Δεκαοκτώ (18) ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια / συναντήσεις.