Άρθρα

Μένη Μαλλιώρη » Διακρίσεις

Διακρίσεις

ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

1993-1999 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), έδρα Λισσαβόνα

1994-1996 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών, (ΟΚΑΝΑ)

1996-1998 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)

1996-1998 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)

1999 Βουλευτής Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

2004-2008  Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του «European Centre for Prevention and Control of Diseases» (ECDC)

2009 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του «European Centre for Prevention and Control of Diseases» (ECDC)

2009 Αντιπρόεδρος του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)

2010 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)

2010 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)