Άρθρα

Μένη Μαλλιώρη » Συνεντεύξεις τύπου » Η θέση του ΟΚΑΝΑ σχετικά με τα 3 θέματα που συζητήθηκαν στη συνέντευξη Τύπου στις 17/12/2013

Η θέση του ΟΚΑΝΑ σχετικά με τα 3 θέματα που συζητήθηκαν στη συνέντευξη Τύπου στις 17/12/2013

Σε συνέχεια της συνέντευξης Τύπου που δόθηκε από την Πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ σήμερα, 17/12/2013, και με βάση τις θεματικές και τα ερωτήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο ΟΚΑΝΑ συνέταξε το ακόλουθο κείμενο που περιλαμβάνει συνοπτικά τις θέσεις του για όσα συζητήθηκαν.

Η θέση του ΟΚΑΝΑ για τα 3 θέματα που συζητήθηκαν στη συνέντευξη τύπου

1) Προμήθεια βουπρενορφίνης

Α) Τον Αύγουστο του 2013 τιμολογείται στην ελληνική αγορά και εντάσσεται στο Δελτίο Τιμών από τον ΕΟΦ δεύτερο γενόσημο βουπρενορφίνης, το οποίο είχε ήδη άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ για την ελληνική αγορά από το 2010 ενώ το 2012 κατατάχθηκε στον Πίνακα Δ του Νόμου 3459/2006 περί ναρκωτικών. Ο ΟΚΑΝΑ ενημερώνει την προμηθεύτρια εταιρεία ότι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις βάσει νομοθεσίας για τη διενέργεια διαγωνισμού, με την τιμολόγηση και του δεύτερου γενόσημου, είναι υποχρεωμένος και σκοπεύει να προχωρήσει σε ανοιχτό διαγωνισμό, κάνοντας χρήση του άρθρου 3 της μεταξύ ΟΚΑΝΑ και προμηθεύτριας εταιρείας ισχύουσας από το 2008 Σύμβασης. Η Υφυπουργός Υγείας με δύο επιστολές της προς την Πρόεδρο του Οργανισμού υποδεικνύει τη μη διενέργεια διαγωνισμού επικαλούμενη έγγραφα του ΕΟΦ περί επικινδυνότητας του δεύτερου γενόσημου. Τα έγγραφα του ΕΟΦ δεν κοινοποιούνται στον ΟΚΑΝΑ. Η Πρόεδρος υποβάλλει την παραίτησή της στον Υπουργό στις 4-11-2013, ο οποίος στις 11/11/2013 δεν την κάνει δεκτή και υποβάλλει μέσω της Υφυπουργού εκ νέου ερώτημα προς τον ΕΟΦ. Η απάντηση του ΕΟΦ αναφέρει το ιστορικό της κυκλοφορίας των σκευασμάτων βουπρενορφίνης, δεν αναφέρει κανέναν κίνδυνο για το δεύτερο γενόσημο παρά κάνει λόγο για τη χρήση όλων των σκευασμάτων σύμφωνα με την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Β) Σε ό,τι αφορά την προμήθεια του Οργανισμού του δεύτερου γενόσημου το καλοκαίρι του 2012 και για ένα μήνα: Το σκεύασμα είχε άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ ήδη από το 2010 και με αίτημα της εταιρείας τιμολογήθηκε εκτάκτως από τον ΕΟΦ τον Ιούλιο του 2012, όταν συμπεριλήφθηκε στους Πίνακες του Νόμου 3459/2006. Ο ΟΚΑΝΑ προμηθεύτηκε περιορισμένη ποσότητα για κλινική εφαρμογή στις Μονάδες του για ένα μήνα προκειμένου να διαπιστωθεί η ταχύτερη διάλυση του νέου σκευάσματος σε υπογλώσσια χρήση σε σχέση με το σκεύασμα, το οποίο χρησιμοποιούσε και χρησιμοποιεί ο Οργανισμός μέχρι σήμερα. Ο χρόνος διάλυσης του φαρμάκου είναι εξαιρετικά σημαντικός για την καθημερινή λειτουργία των Μονάδων του ΟΚΑΝΑ, που εξυπηρετούν κατά μέσον όρο 120-150 ασθενείς, και που θα πρέπει να υπάρχει η βεβαιότητα ότι το σκεύασμα καταναλώθηκε προκειμένου να αποφεύγεται η εκτροπή του φαρμάκου έξω από τις Μονάδες και η διάθεσή του στη μαύρη αγορά. Η κλινική εφαρμογή δεν έχει καμία σχέση με κλινική δοκιμή. Το δεύτερο γενόσημο είχε άδεια κυκλοφορίας του ΕΟΦ (άρα είχαν ολοκληρωθεί οι κλινικές δοκιμές), και η κλινική εφαρμογή στόχο είχε την επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών που ενδιέφεραν τον ΟΚΑΝΑ και προκειμένου να καταρτίσει τις προδιαγραφές για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού.

Γ) Σε ό,τι αφορά την κονιορτοποίηση της βουπρενορφίνης, αυτή αποτελεί τη διεθνώς ενδεδειγμένη πρακτική χορήγησης στις περιπτώσεις που υπάρχει ο κίνδυνος εκτροπής της ουσίας από το ιατρικό πλαίσιο στη μαύρη αγορά, και συνιστάται στην περίπτωση που χρειάζεται να εξυπηρετείται μεγάλος αριθμός ασθενών, όπου απαιτείται η ελαχιστοποίηση του χρόνου χορήγησης. Η χορήγηση της κονιορτοποιημένης ουσίας στις Μονάδες του ΟΚΑΝΑ εξακολουθεί να γίνεται υπογλώσσια. Κίνδυνος για την ατομική και τη δημόσια υγεία υπάρχει, όταν η ουσία κονιορτοποιείται στη μαύρη αγορά και χορηγείται ενδοφλεβίως.

2) Χρηματοδότηση Κέντρων Πρόληψης

Α) Τα Κέντρα Πρόληψης, όπως προβλέπεται και από την ισχύουσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των Υπουργείων Εσωτερικών, Υγείας, ΟΚΑΝΑ, ΚΕΔΕ και ΕΕΤΑΑ (2009-2013), λαμβάνουν τη χρηματοδότησή τους από τον ΟΚΑΝΑ απολογιστικά, αφού δηλαδή καταθέσουν τους σχετικούς οικονομικούς απολογισμούς τους στον Οργανισμό. Τα μόνα ποσά που ο ΟΚΑΝΑ καταβάλει προς Κέντρα Πρόληψης που δεν έχουν αποστείλει οικονομικούς απολογισμούς, αφορούν τη μισθοδοσία των εργαζομένων στα Κέντρα, για την οποία δεν απαιτούνται παραστατικά καθώς αυτή προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία.

Β) Ο ΟΚΑΝΑ από τα χρήματα που έχει λάβει από το Υπουργείο Υγείας για τα Κέντρα Πρόληψης, δεν έχει αποδώσει σε αυτά, μέχρι σήμερα, ποσό ύψους 2.518.000 €. Το ποσό αυτό δεν αποτελεί οφειλή του ΟΚΑΝΑ προς αυτά αλλά αδιάθετο ποσό προς τα Κέντρα που είτε δεν έχουν αποστείλει οικονομικούς απολογισμούς προκειμένου να εκταμιευτεί το αναλογούν ποσό, είτε δεν έχει ολοκληρωθεί από τον Οργανισμό ο οικονομικός έλεγχος των ήδη παραληφθέντων απολογισμών των Κέντρων. Το ποσό των 2.518.000€ θα εκταμιεύεται σταδιακά προς τα Κέντρα όταν αυτά αποστέλλουν τους απολογισμούς τους και όταν ολοκληρώνονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι που οφείλει ο Οργανισμός να διενεργεί. Όταν και για όσο χρόνο αυτά τα ποσά παραμένουν αδιάθετα προς τα Κέντρα, ο Οργανισμός έχοντας να αντιμετωπίσει την υποχρηματοδότηση των τελευταίων δύο ετών, καταφεύγει σε προσωρινό εσωτερικό δανεισμό προκειμένου να ανταποκριθεί σε επείγουσες, συνεχείς και ανελαστικές ανάγκες (π.χ. φάρμακα, υγειονομικό υλικό, εργοδοτικές εισφορές), τις οποίες συστηματικά αντιμετωπίζει και έχει επανειλημμένα ενημερώσει για αυτές το Υπουργείο ζητώντας του κατευθύνσεις για άλλον -εκτός από τον εσωτερικό δανεισμό- τρόπο αντιμετώπισής τους. Το αντίστροφο άλλωστε –διάθεση από τον ΚΑΕ του ΟΚΑΝΑ προς τα Κέντρα- έχει συμβεί το 2010.

Γ) Η διαφορά που προκύπτει στα ποσά που αναφέρονται σε τρεις διαφορετικές επιστολές του ΟΚΑΝΑ προς το Υπουργείο Υγείας ως αδιάθετο ποσό προς τα Κέντρα Πρόληψης οφείλεται στο ότι ενδιαμέσως πραγματοποιούνται εισροές ποσών από το Υπουργείο προς τον ΟΚΑΝΑ για τα Κέντρα Πρόληψης και αντίστοιχες εκροές ποσών από τον ΟΚΑΝΑ προς τα Κέντρα, με αποτέλεσμα το ποσό να είναι διαφορετικό στις διαφορετικές χρονικές στιγμές, κατά τις οποίες ζητήθηκε από το Υπουργείο Υγείας η σχετική ενημέρωση.

3) Σύμβαση ΟΚΑΝΑ – ΚΕΕΛΠΝΟ

Η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΚΕΕΛΠΝΟ και ΟΚΑΝΑ με τίτλο «Σύμπραξη μεταξύ του ΚΕΕΛΠΝΟ και του ΟΚΑΝΑ για τον έλεγχο της νέας γρίπης και λοιπών λοιμωδών νοσημάτων στον κλειστό πληθυσμό των χρηστών» υπογράφηκε στις 17 Μαΐου 2011. Η εν λόγω Σύμβαση, προέβλεπε την αξιοποίηση από τον ΟΚΑΝΑ ποσού ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ (από τις πιστώσεις του συναφθέντος για τη Γρίπη δανείου του ΚΕΕΛΠΝΟ) για τη δημιουργία 24 νέων Μονάδων Υποκατάστασης και η διάρκεια της σύμβασης ήταν 3 έτη.

Ένα χρόνο περίπου μετά την υπογραφή της σύμπραξης με το ΚΕΕΛΠΝΟ, δηλαδή το Μάρτιο του 2012 ο ΟΚΑΝΑ είχε δημιουργήσει συνολικά 31 νέες Μονάδες, 20 στην Αττική σε συνεργασία με τα νοσοκομεία της 1ης και 2ης ΥΠΕ, 7 στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με τα νοσοκομεία 3ης και 4ης ΥΠΕ, από μία (1) Μονάδα σε Καβάλα, Ρέθυμνο, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη και είχε αναστείλει τη λειτουργία 4 παλαιών Μονάδων στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά, λόγω αντιδράσεων των τοπικών κοινωνιών.

Στις 18 Μαΐου 2012 πραγματοποιείται Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΚΕΕΛΠΝΟ με 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «αίτημα του ΟΚΑΝΑ για τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΚΕΕΛΠΝΟ-ΟΚΑΝΑ». Μετά την παρέλευση μίας ώρας γίνεται προφορική ενημέρωση στην Πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ ότι το Δ.Σ. του ΚΕΕΛΠΝΟ αποφάσισε ότι: α) δεν δέχεται την τροποποίηση, β) καταγγέλλει την Προγραμματική Σύμβαση, γ) αναθέτει στον κ. Θ. Παπαδημητρίου, Διευθυντή ΚΕΕΛΠΝΟ να διενεργήσει οικονομικό έλεγχο, και δ) ζητά να επιστραφούν τα χρήματα ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Μέχρι σήμερα δεν έχουν σταλεί στον ΟΚΑΝΑ τα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, δεν έχει ενημερωθεί ο ΟΚΑΝΑ για το αποτέλεσμα του οικονομικού ελέγχου, ενώ έχει στείλει προς το ΚΕΕΛΠΝΟ όλα τα σχετικά παραστατικά και δεν έχει ζητηθεί στον ΟΚΑΝΑ να επιστρέψει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Ο ΟΚΑΝΑ από τον Ιανουάριο του 2013 έχει ασκήσει και καταθέσει αγωγή εναντίον του ΚΕΕΛΠΝΟ, η οποία θα εκδικαστεί στις 27 Φεβρουαρίου 2014.

Ταξινομημένο σε: Συνεντεύξεις τύπου · Ετικέτες:,