Άρθρα

Μένη Μαλλιώρη » Τελευταία Νέα » Ακρόαση της Προέδρου του ΟΚΑΝΑ στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής

Ακρόαση της Προέδρου του ΟΚΑΝΑ στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής

Στις 26/5/2011 πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, με θέμα «Διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής και την παρ. 5 του έκτου άρθρου του ν. 3527/2007

, μετά από ακρόαση της προτεινόμενης, από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τον επαναδιορισμό στη θέση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), κυρίας Μελπομένης (Μένης) Μαλλιώρη».

Δείτε το βίντεο εδώ

Ταξινομημένο σε: Τελευταία Νέα · Ετικέτες:,