Άρθρα

Μένη Μαλλιώρη » Συνεντεύξεις τύπου » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΕΕΛΠΝΟ-ΟΚΑΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΕΕΛΠΝΟ-ΟΚΑΝΑ

Σε συνέχεια της συζήτησης κατά την κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και της Διαρκούς Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης στις 24/10/2012, της δημοσιότητας που έλαβαν οι αναφορές στην από 17/5/2011 οικονομική σύμπραξη μεταξύ ΚΕΕΛΠΝΟ και ΟΚΑΝΑ, των ερμηνειών περί «διαπλοκής» και «διαπλεκόμενων» εποπτευόμενων φορέων και της δημοσιοποίησης επιλεγμένων μερών της πραγματικότητας και με δεδομένο ότι τέτοιου είδους αιχμές και υπόνοιες αμαυρώνουν όχι μόνο τη Διοίκηση του ΟΚΑΝΑ αλλά και την εικόνα του Οργανισμού που τα τελευταία χρόνια έχει συμβάλει όσο κανείς στην ανακούφιση χιλιάδων εξαρτημένων, θεωρούμε επιβεβλημένη την ανακοίνωση των παρακάτω:

Η Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο «Σύμπραξη ΚΕΕΛΠΝΟ-ΟΚΑΝΑ για τον έλεγχο της νέας γρίπης και λοιπών λοιμωδών νοσημάτων στον κλειστό πληθυσμό των χρηστών» υπογράφηκε στις 17/5/2011. Με την υπ’ αριθμ. 11972/17-7-2012 επιστολή της Προέδρου του ΚΕΕΛΠΝΟ γίνεται αναφορά στην καταγγελία της σύμβασης κατά την 5η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΚΕΕΛΠΝΟ/18-5-2012. Η αναφερόμενη στην επιστολή ως καταγγελία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελεί την καθ’ εαυτή καταγγελία καθώς αφενός μεν η καταγγελία θα πρέπει να περιλαμβάνει την έγγραφη απόφαση του Δ.Σ., τα πρακτικά της Συνεδρίασης για το εν λόγω θέμα και την αναλυτική αιτιολόγησή της αφετέρου δε, αν κάθε Σύμβαση μπορούσε να καταγγέλλεται με μια απλή επιστολή χωρίς τα προαναφερθέντα, θα καθίστατο εξαιρετικά εύκολο η κάθε επόμενη Διοίκηση να καταγγέλλει Συμβάσεις των προηγούμενων Διοικήσεων.

Περισσότερα εδώ

Ταξινομημένο σε: Συνεντεύξεις τύπου · Ετικέτες:,