Άρθρα

Μένη Μαλλιώρη » Εκδηλώσεις, Εσωτερικό, Ευρωβουλή » Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών

Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών

Ζάππειο Μέγαρο

Ημερίδα

Οργάνωση: Μένη Μαλλιώρη

Παρουσίαση της Λευκής Βίβλου της ΕΕ για την ασφάλεια τροφίμων

Εισηγητές:
Γιώργος Κατηφόρης , Ευρωβουλευτής
Αλέξανδρος Μπαλτάς , Ευρωβουλευτής
Χριστίνα Παπανικολάου , Πρόεδρος ΕΦΕΤ

«Η διατροφή δεν είναι μόνο μία ζωτικής σημασίας καθημερινή λειτουργία για την ανάπτυξη του οργανισμού. Αποτελεί συγχρόνως μία διαδικασία συγκέντρωσης και επικοινωνίας των μελών της οικογένειας. Στις μέρες μας, ο ρυθμός και η ένταση της καθημερινότητας έχει επηρεάσει όχι μόνο τη φάση της προετοιμασίας ενός γεύματος, αλλά και τον τόπο, τρόπο και χρόνο που αυτό πραγματοποιείται.

– Η παραγωγή επεξεργασία και διακίνηση των προϊόντων της διατροφικής αλυσίδας δεν εξασφαλίζει πάντα την ποιότητα και ασφάλεια που απαιτείται για την προστασία του καταναλωτή.

– Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ένα αποσπασματικό και πολύπλοκο νομοθετικό πλαίσιο, που πρόσφατα γεγονότα απέδειξαν την αναποτελεσματικότητά του.

– Η Επιτροπή μέσα από τη «Λευκή Βίβλο για την ασφάλεια των τροφίμων» προτείνει ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας στον ευαίσθητο αυτό τομέα.

Ελπίζουμε ότι ο γόνιμος διάλογος μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών θα οδηγήσει σε αποφάσεις που θα αξίζουν την εμπιστοσύνη του πολίτη της Ευρώπης.»
Μένη Μαλλιώρη
Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ

Ταξινομημένο σε: Εκδηλώσεις, Εσωτερικό, Ευρωβουλή · Ετικέτες:,