Άρθρα

Μένη Μαλλιώρη » Εκδηλώσεις, Εσωτερικό, Ομιλίες - Χαιρετισμοί » Περιβάλλον και δημόσια υγεία

Περιβάλλον και δημόσια υγεία

Σειρά Διαλέξεων με θέμα: «Περιβάλλον και Υγεία»

Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος και άλλοι σχετικοί Οργανισμοίαναφέρουν ότι η σχέση μεταξύ περιβάλλοντος και υγείας είναι ποιο στενή και πολύπλοκη απ’ ότι μέχρι σήμερα πιστεύεται.

Eλάχιστη προσοχή έχει δοθεί στη συνολική διάδραση διαφόρων ρύπων, εντός του ανθρωπίνου σώματος. Ακόμη και ένα χαμηλό επίπεδο έκθεσης, επί σειρά δεκαετιών, σε ένα σύνθετο μείγμα ρύπων που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα, στα τρόφιμα, στα διάφορα άλλα καταναλωτικά προϊόντα καθώς και στα κτίρια, μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία των Ευρωπαίων πολιτών.

Υπάρχουν πλέον σαφείς ενδείξεις ότι το 20% των ασθενειών στις βιομηχανοποιημένες χώρες σχετίζονται με περιβαλλοντικούς παράγοντες. Το μεγαλύτερο μέρος των ασθενειών αυτών αφορά τα παιδιά, τις γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, τους φτωχούς και τις ευάλωτες ομάδες.

Στα 15 κράτη μέλη, 60,000 θάνατοι κάθε χρόνοοφείλονται στην μακροχρόνια έκθεση σε αιωρούμενα σωματίδια.

Σχεδόν 10% των εργαζομένων εκτίθεται σε καρκινογόνες ουσίες.

Το 1/6 των θανάτων και των ασθενειών στα παιδιά της Ευρώπης αποδίδονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Ένα στα επτά παιδιά προσβάλλεται από άσθμα, ποσοστό που καταδεικνύει δραματική αύξηση στα τελευταία 30 έτη.

Τα παιδιά της Δυτικής Ευρώπης παρουσιάζουν άσθμα σε ποσοστό κατά 10 φορές υψηλότερο από εκείνο των παιδιών της Ανατολικής Ευρώπης.

Το 14% των ζευγαριών προσφεύγει στην βοήθεια του γιατρούλόγω δυσκολιών σύλληψης, οι αποβολές πολλαπλασιάζονται και το ποσοστό γονιμότητας των ανδρών μειώνεται συνεχώς.

Ο καπνός του περιβάλλοντος αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου των πνευμόνων σε μη καπνιστές, κατά 20-30%.

Το 7% έως 20% των καρκίνωναποδίδεται στην ρύπανση του αέρα και στην ρύπανση των διαφόρων χώρων παραμονής (κατοικία, εργασία).

Η κατά 10% μείωση του όζοντοςαναμένεται να προκαλέσει ετησίως, σε διεθνές επίπεδο 300,000 καρκίνους του δέρματος και 4,500 περιστατικά μελανώματος.

Σε έρευνα του Ευρω-βαρόμετρου το 89% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζει την ανησυχία του για τις επιπτώσεις της μόλυνσης του περιβάλλοντος στην υγεία.

Για να αντιστραφεί αυτή η ανησυχητική τάση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπόνησε μία εξειδικευμένη στρατηγική για το περιβάλλον και την υγεία. Γενικός στόχος της είναι να περιοριστούν οι ασθένειες που οφείλονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες διαμορφώνοντας ένα «πλαίσιο σχέσης αιτίας-αιτιατού».

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, πρέπει να γνωρίζουμε περισσότερα για τα αίτια και τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά των προβλημάτων υγείας που συνδέονται με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Έως σήμερα, οι περιβαλλοντικές εκτιμήσεις και οι πολιτικές δράσεις είχαν επικεντρωθεί στους επιμέρους ρύπους εντός των επιμέρους στοιχείων του περιβάλλοντος ( αέρας, νερό, έδαφος κλπ).

Όμως η κατάσταση είναι πιο πολύπλοκη διότι οι άνθρωποι εκτίθενται σε συνδυασμό ρύπων που αλληλεπιδρούν εντός του περιβάλλοντος και εντός του ανθρωπίνου σώματος για πολλά χρόνια. Αυτό το γεγονός δεν είχε ληφθεί επαρκώς υπόψη στις ασκούμενες πολιτικές.

 

ΠΕΝΤΕ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η στρατηγική που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα έτη 2004-2010 επονομάζεται και SCALE, από το ακρωνύμιο των βασικών πολιτικών της στόχων:

S από Science,βασισμένη στην επιστήμη,

Cαπό Children,επικεντρωμένη στα παιδιά,

Ααπό Awareness,συμβάλλει στην συνειδητοποίηση,

Lαπό Legislation,χρησιμοποιεί νομικά εργαλεία και

Ε από Evaluation,προβλέπει την αξιολόγηση.

Χάρη στην επιστήμη (Science),διευρύνουμε τις γνώσεις για τις σύνθετες σχέσεις μεταξύ περιβάλλοντος και υγείας. Πρέπει να κατανοήσουμε πώς αντιδρά το ανθρώπινο σώμα, σε βάθος χρόνου, στη συνεχή έκθεση σε ποικίλους ρύπους που αντιδρούν μεταξύ τους, συχνά, σε χαμηλές συγκεντρώσεις.

Στα παιδιά (children),επειδή αποτελούν τμήμα του πληθυσμού με ιδιαίτερη ευαισθησία στις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, δεδομένου ότι η φυσιολογία, ο μεταβολισμός, η δίαιτα και η συμπεριφορά τους είναι διαφορετική από των ενηλίκων.

Η Ευρώπη αριθμεί 157 εκατομμύρια παιδιά. Τα περισσότερα ζουν σε αστικές περιοχές με σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση. Λόγω του προσδόκιμου ζωής τους τα παιδιά αποτελούν το κομμάτι εκείνο του πληθυσμού που είναι πιθανότερο να εκτεθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στις τοξικές ουσίες.

Από την εμβρυακή ηλικία το έμβρυο είναι εξαιρετικά ευάλωτο στους επικίνδυνους παράγοντες που έχει ήδη εκτεθεί η μητέρα. Πολλοί αλλεργιογόνοι παράγοντες μεταφέρονται μέσω του πλακούντα ή αργότερα μέσω του μητρικού γάλακτος. Αυτή η δυνατότητα μεταφοράς των ρύπων από την μητέρα στο έμβρυο και στο νεογνό επιβάλλει την λήψη μέτρων έτσι ώστε να διασφαλιστεί ένα υγιές ξεκίνημα για την ζωή των παιδιών.

Το αναπτυσσόμενο νευρικό σύστημα είναι ευάλωτο σε ειδικούς ρύπους όπως ο μόλυβδος, τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια(PCBs). H έκθεση σε τέτοιες ουσίες έχει συνδεθεί με μαθησιακές δυσκολίες νοητική στέρηση, έλλειψη προσοχής καθώς και υπερκινητικότητα σε ποσοστό επιπολασμού μέχρι και 10%.

Στην συνειδητοποίηση (awareness),για τα προβλήματα και τις επιπτώσεις του περιβάλλοντος στην υγεία και στους τρόπους επίλυσής τους. Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τα προβλήματα αυτά, ιδίως όσα πλήττουν τα παιδιά.

Η έγκυρη και τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση πρέπει να διαχέεται από τους αρμόδιους φορείς, στους πολίτες ώστε να αποτελεί και κίνητρο για ενεργό συμμετοχή και δράση. Η διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης, στην διάρκεια της σχολικής εκπαίδευσης, είναι στοιχείο κλειδί για μια αποτελεσματική περιβαλλοντική πολιτική.

Η νομοθεσία (legislation),της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμπληρώσει τις διεθνείς πρωτοβουλίες και θα ενισχύσει τις εθνικές δράσεις έτσι ώστε τα προβλήματα υγείας που προέρχονται από περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις να αντιμετωπίζονται με ολοκληρωμένο τρόπο.

Η αξιολόγηση (evaluation),θα αφορά όλες τις επιμέρους δράσεις της στρατηγικής. Η αποτελεσματικότητά και η οικονομική αποδοτικότητα θα κρίνεται ως προς τον περιορισμό των προβλημάτων υγείας με περιβαλλοντική αιτιολογία. Η συνεχής αξιολόγηση θα παρέχει επίσης τη δυνατότητα άμεσης εντόπισης των νέων κινδύνων.

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

 

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για το περιβάλλον και την υγεία θα εφαρμοστεί κατά κύκλους.

Ο πρώτος κύκλος, 2004-2010, θα επικεντρωθεί σε τέσσερις επιπτώσεις στην υγεία:

 • Νόσοι του αναπνευστικού συστήματος, άσθμα, αλλεργίες στην παιδική ηλικία,
 • Διαταραχές του νευρικού συστήματος και της ανάπτυξης,
 • Παιδικοί καρκίνοι,
 • Διαταραχές της λειτουργίας των ενδοκρινών αδένων (ορμονοδιαταράκτες)

Οι 4 επικίνδυνες ουσίες, στις οποίες μπορεί ορισμένες φορές να οφείλονται αυτές οι ασθένειες, είναι κατά προτεραιότητα,

 • Τα βαρέα μέταλλα (μόλυβδος, κάδμιο, υδράργυρος),
 • Οι διοξίνες,
 • Οι πολυχλωροδιφαινόλες (PCB) και
 • Οι φθαλικές ενώσεις που προκαλούν διαταραχές στο ενδοκρινολογικό σύστημα (πλαστικά από PVC).

 

Το σχέδιο δράσης βασίζεται σε τρεις βασικούς άξονες,

 • Βελτίωση της αλυσίδας πληροφοριών-βιοπαρακολούθηση

(έλεγχος δειγμάτων αίματος, ούρων, τριχωτού κεφαλής για μέτρηση έκθεσης σε ρύπούς),

 • Συμπλήρωση των γνώσεων με ενίσχυση της έρευνας,
 • Επανεξέταση των πολιτικών και βελτίωση της επικοινωνίας.

 

Με βάσει τα προαναφερόμενα, είναι κοινή ομολογία ότι το παρόν σχέδιο δράσης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την προστασία της υγείας. Θα ήταν όμως παράλειψη να μην επισημανθούν κάποια σημεία που δεν έχουν λάβει την δέουσα προσοχή.

 • δεν εφαρμόζεται η αρχή της προφύλαξης,σύμφωνα με την οποία, ένα προϊόν επικίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον δεν πρέπει να εξακολουθεί να διατίθεται στην αγορά.Το βάρος απόδειξηςπρέπει να επιβαρύνει τον παραγωγό και οι ουσίες πρέπει να θεωρούνται επικίνδυνες μέχρις ότου αποδειχθεί το αντίθετο (π.χ. η ουσία DEHP που βρίσκεται σε ιατρικά υλικά όπως σύριγγες, σωλήνες και σακούλες μιας χρήσης). Με άλλα λόγια η αβεβαιότητα να είναι υπέρ των πολιτών και όχι υπέρ των εταιρειών.
 • άμεση εφαρμογή της βιοπαρακολούθησης, με τήρηση των αρχών της βιοηθικής. Υπάρχουν δεοντολογικές και πρακτικές δυσκολίες εφαρμογής, πως π.χ. θα αιτιολογηθεί η αιμοληψία στο παιδί για ένα απλό έλεγχο προστασίας από την ρύπανση).
 • πραγματική επικέντρωση στα παιδιάμε διεξαγωγή επιδημιολογικής μελέτης από την γέννηση έως την ηλικία των 18 ετών λαμβάνοντας υπ΄όψιν την σχέση μεταξύ φτώχειας και υγείας.
 • Δημιουργία μητρώων προσβάσιμων στο κοινόγια απλή και περιεκτική ενημέρωση των πολιτών (καταγραφή κατά γεωγραφική ζώνη των κυριότερων πηγών ρύπανσης και των κυριότερων ασθενειών).

Είναι αλήθεια ότι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων έρχονται συνεχώς αντιμέτωποι με το δίλημμα της επίτευξης ισορροπίας μεταξύ των ελευθεριών και δικαιωμάτων των ατόμων, των οργανώσεων, της βιομηχανίας, από την μία μεριά και της ανάγκης να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης δυσμενών συνεπειών, στην υγεία ανθρώπων-ζώων-φυτών και στο περιβάλλον, από την άλλη. Πιστεύω ότι αν τηρηθούν,

 • η βάσει των συνθηκών, προτεραιότητα στην Δημόσια Υγεία,
 • η επιστημονική τεκμηρίωση,
 • η διαφάνεια και η,
 • αποφυγή διακρίσεων,

δεν θα πρόκειται για δίλημμα, αλλά για απλή προστασία του ύψιστου αγαθού, δηλαδή της υγείας.

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος και άλλοι σχετικοί Οργανισμοί αναφέρουν ότι η σχέση μεταξύ περιβάλλοντος και υγείας είναι ποιο στενή και πολύπλοκη απ’ ότι μέχρι σήμερα πιστεύεται.Eλάχιστη προσοχή έχει δοθεί στη συνολική διάδραση διαφόρων ρύπων, εντός του ανθρωπίνου σώματος. Ακόμη και ένα χαμηλό επίπεδο έκθεσης, επί σειρά δεκαετιών, σε ένα σύνθετο μείγμα ρύπων που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα, στα τρόφιμα, στα διάφορα άλλα καταναλωτικά προϊόντα καθώς και στα κτίρια, μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία των Ευρωπαίων πολιτών.

Υπάρχουν πλέον σαφείς ενδείξεις ότι το 20% των ασθενειών στις βιομηχανοποιημένες χώρες σχετίζονται με περιβαλλοντικούς παράγοντες. Το μεγαλύτερο μέρος των ασθενειών αυτών αφορά τα παιδιά, τις γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, τους φτωχούς και τις ευάλωτες ομάδες.

Στα 15 κράτη μέλη, 60,000 θάνατοι κάθε χρόνο οφείλονται στην μακροχρόνια έκθεση σε αιωρούμενα σωματίδια.

Σχεδόν 10% των εργαζομένων εκτίθεται σε καρκινογόνες ουσίες.

Το 1/6 των θανάτων και των ασθενειών στα παιδιά της Ευρώπης αποδίδονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Ένα στα επτά παιδιά προσβάλλεται από άσθμα, ποσοστό που καταδεικνύει δραματική αύξηση στα τελευταία 30 έτη.

Τα παιδιά της Δυτικής Ευρώπης παρουσιάζουν άσθμα σε ποσοστό κατά 10 φορές υψηλότερο από εκείνο των παιδιών της Ανατολικής Ευρώπης.

Το 14% των ζευγαριών προσφεύγει στην βοήθεια του γιατρού λόγω δυσκολιών σύλληψης, οι αποβολές πολλαπλασιάζονται και το ποσοστό γονιμότητας των ανδρών μειώνεται συνεχώς.

Ο καπνός του περιβάλλοντος αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου των πνευμόνων σε μη καπνιστές, κατά 20-30%.

Το 7% έως 20% των καρκίνων αποδίδεται στην ρύπανση του αέρα και στην ρύπανση των διαφόρων χώρων παραμονής (κατοικία, εργασία).

Η κατά 10% μείωση του όζοντος αναμένεται να προκαλέσει ετησίως, σε διεθνές επίπεδο 300,000 καρκίνους του δέρματος και 4,500 περιστατικά μελανώματος.

Σε έρευνα του Ευρω-βαρόμετρου το 89% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζει την ανησυχία του για τις επιπτώσεις της μόλυνσης του περιβάλλοντος στην υγεία.

Για να αντιστραφεί αυτή η ανησυχητική τάση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπόνησε μία εξειδικευμένη στρατηγική για το περιβάλλον και την υγεία. Γενικός στόχος της είναι να περιοριστούν οι ασθένειες που οφείλονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες διαμορφώνοντας ένα «πλαίσιο σχέσης αιτίας-αιτιατού».

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, πρέπει να γνωρίζουμε περισσότερα για τα αίτια και τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά των προβλημάτων υγείας που συνδέονται με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Έως σήμερα, οι περιβαλλοντικές εκτιμήσεις και οι πολιτικές δράσεις είχαν επικεντρωθεί στους επιμέρους ρύπους εντός των επιμέρους στοιχείων του περιβάλλοντος ( αέρας, νερό, έδαφος κλπ).
Όμως η κατάσταση είναι πιο πολύπλοκη διότι οι άνθρωποι εκτίθενται σε συνδυασμό ρύπων που αλληλεπιδρούν εντός του περιβάλλοντος και εντός του ανθρωπίνου σώματος για πολλά χρόνια. Αυτό το γεγονός δεν είχε ληφθεί επαρκώς υπόψη στις ασκούμενες πολιτικές.

ΠΕΝΤΕ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η στρατηγική που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα έτη 2004-2010 επονομάζεται και SCALE, από το ακρωνύμιο των βασικών πολιτικών της στόχων:

Sαπό Science, βασισμένη στην επιστήμη,

Cαπό Children, επικεντρωμένη στα παιδιά,

Α από Awareness, συμβάλλει στην συνειδητοποίηση,

Lαπό Legislation, χρησιμοποιεί νομικά εργαλεία και

Ε από Evaluation, προβλέπει την αξιολόγηση.

Χάρη στην επιστήμη (Science), διευρύνουμε τις γνώσεις για τις σύνθετες σχέσεις μεταξύ περιβάλλοντος και υγείας. Πρέπει να κατανοήσουμε πώς αντιδρά το ανθρώπινο σώμα, σε βάθος χρόνου, στη συνεχή έκθεση σε ποικίλους ρύπους που αντιδρούν μεταξύ τους, συχνά, σε χαμηλές συγκεντρώσεις.

Στα παιδιά (children), επειδή αποτελούν τμήμα του πληθυσμού με ιδιαίτερη ευαισθησία στις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, δεδομένου ότι η φυσιολογία, ο μεταβολισμός, η δίαιτα και η συμπεριφορά τους είναι διαφορετική από των ενηλίκων.

Η Ευρώπη αριθμεί 157 εκατομμύρια παιδιά. Τα περισσότερα ζουν σε αστικές περιοχές με σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση. Λόγω του προσδόκιμου ζωής τους τα παιδιά αποτελούν το κομμάτι εκείνο του πληθυσμού που είναι πιθανότερο να εκτεθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στις τοξικές ουσίες.

Από την εμβρυακή ηλικία το έμβρυο είναι εξαιρετικά ευάλωτο στους επικίνδυνους παράγοντες που έχει ήδη εκτεθεί η μητέρα. Πολλοί αλλεργιογόνοι παράγοντες μεταφέρονται μέσω του πλακούντα ή αργότερα μέσω του μητρικού γάλακτος. Αυτή η δυνατότητα μεταφοράς των ρύπων από την μητέρα στο έμβρυο και στο νεογνό επιβάλλει την λήψη μέτρων έτσι ώστε να διασφαλιστεί ένα υγιές ξεκίνημα για την ζωή των παιδιών.

Το αναπτυσσόμενο νευρικό σύστημα είναι ευάλωτο σε ειδικούς ρύπους όπως ο μόλυβδος, τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια(PCBs). H έκθεση σε τέτοιες ουσίες έχει συνδεθεί με μαθησιακές δυσκολίες νοητική στέρηση, έλλειψη προσοχής καθώς και υπερκινητικότητα σε ποσοστό επιπολασμού μέχρι και 10%.

Στην συνειδητοποίηση (awareness), για τα προβλήματα και τις επιπτώσεις του περιβάλλοντος στην υγεία και στους τρόπους επίλυσής τους. Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τα προβλήματα αυτά, ιδίως όσα πλήττουν τα παιδιά.

Η έγκυρη και τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση πρέπει να διαχέεται από τους αρμόδιους φορείς, στους πολίτες ώστε να αποτελεί και κίνητρο για ενεργό συμμετοχή και δράση. Η διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης, στην διάρκεια της σχολικής εκπαίδευσης, είναι στοιχείο κλειδί για μια αποτελεσματική περιβαλλοντική πολιτική.

Η νομοθεσία (legislation), της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμπληρώσει τις διεθνείς πρωτοβουλίες και θα ενισχύσει τις εθνικές δράσεις έτσι ώστε τα προβλήματα υγείας που προέρχονται από περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις να αντιμετωπίζονται με ολοκληρωμένο τρόπο.

Η αξιολόγηση (evaluation), θα αφορά όλες τις επιμέρους δράσεις της στρατηγικής. Η αποτελεσματικότητά και η οικονομική αποδοτικότητα θα κρίνεται ως προς τον περιορισμό των προβλημάτων υγείας με περιβαλλοντική αιτιολογία. Η συνεχής αξιολόγηση θα παρέχει επίσης τη δυνατότητα άμεσης εντόπισης των νέων κινδύνων.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για το περιβάλλον και την υγεία θα εφαρμοστεί κατά κύκλους.

Ο πρώτος κύκλος, 2004-2010, θα επικεντρωθεί σε τέσσερις επιπτώσεις στην υγεία:

 • ·Νόσοι του αναπνευστικού συστήματος, άσθμα, αλλεργίες στην παιδική ηλικία,
 • ·Διαταραχές του νευρικού συστήματος και της ανάπτυξης,
 • ·Παιδικοί καρκίνοι,
 • ·Διαταραχές της λειτουργίας των ενδοκρινών αδένων (ορμονοδιαταράκτες)

Οι 4 επικίνδυνες ουσίες, στις οποίες μπορεί ορισμένες φορές να οφείλονται αυτές οι ασθένειες, είναι κατά προτεραιότητα,

 • ·Τα βαρέα μέταλλα (μόλυβδος, κάδμιο, υδράργυρος),
 • ·Οι διοξίνες,
 • ·Οι πολυχλωροδιφαινόλες (PCB) και
 • ·Οι φθαλικές ενώσεις που προκαλούν διαταραχές στο ενδοκρινολογικό σύστημα (πλαστικά από PVC).

Το σχέδιο δράσης βασίζεται σε τρεις βασικούς άξονες,

 • ·Βελτίωση της αλυσίδας πληροφοριών-βιοπαρακολούθηση

(έλεγχος δειγμάτων αίματος, ούρων, τριχωτού κεφαλής για μέτρηση έκθεσης σε ρύπούς),

 • ·Συμπλήρωση των γνώσεων με ενίσχυση της έρευνας,
 • ·Επανεξέταση των πολιτικών και βελτίωση της επικοινωνίας.

Με βάσει τα προαναφερόμενα, είναι κοινή ομολογία ότι το παρόν σχέδιο δράσης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την προστασία της υγείας. Θα ήταν όμως παράλειψη να μην επισημανθούν κάποια σημεία που δεν έχουν λάβει την δέουσα προσοχή.

 • ·δεν εφαρμόζεται η αρχή της προφύλαξης, σύμφωνα με την οποία, ένα προϊόν επικίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον δεν πρέπει να εξακολουθεί να διατίθεται στην αγορά. Το βάρος απόδειξης πρέπει να επιβαρύνει τον παραγωγό και οι ουσίες πρέπει να θεωρούνται επικίνδυνες μέχρις ότου αποδειχθεί το αντίθετο (π.χ. η ουσία DEHPπου βρίσκεται σε ιατρικά υλικά όπως σύριγγες, σωλήνες και σακούλες μιας χρήσης). Με άλλα λόγια η αβεβαιότητα να είναι υπέρ των πολιτών και όχι υπέρ των εταιρειών.
 • ·άμεση εφαρμογή της βιοπαρακολούθησης, με τήρηση των αρχών της βιοηθικής. Υπάρχουν δεοντολογικές και πρακτικές δυσκολίες εφαρμογής, πως π.χ. θα αιτιολογηθεί η αιμοληψία στο παιδί για ένα απλό έλεγχο προστασίας από την ρύπανση).
 • ·πραγματική επικέντρωση στα παιδιά με διεξαγωγή επιδημιολογικής μελέτης από την γέννηση έως την ηλικία των 18 ετών λαμβάνοντας υπ΄όψιν την σχέση μεταξύ φτώχειας και υγείας.
 • ·Δημιουργία μητρώων προσβάσιμων στο κοινό για απλή και περιεκτική ενημέρωση των πολιτών (καταγραφή κατά γεωγραφική ζώνη των κυριότερων πηγών ρύπανσης και των κυριότερων ασθενειών).

Είναι αλήθεια ότι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων έρχονται συνεχώς αντιμέτωποι με το δίλημμα της επίτευξης ισορροπίας μεταξύ των ελευθεριών και δικαιωμάτων των ατόμων, των οργανώσεων, της βιομηχανίας, από την μία μεριά και της ανάγκης να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης δυσμενών συνεπειών, στην υγεία ανθρώπων-ζώων-φυτών και στο περιβάλλον, από την άλλη. Πιστεύω ότι αν τηρηθούν,

 • ·η βάσει των συνθηκών, προτεραιότητα στην Δημόσια Υγεία,
 • ·η επιστημονική τεκμηρίωση,
 • · η διαφάνεια και η,
 • · αποφυγή διακρίσεων,

δεν θα πρόκειται για δίλημμα, αλλά για απλή προστασία του ύψιστου αγαθού, δηλαδή της υγείας.

Ταξινομημένο σε: Εκδηλώσεις, Εσωτερικό, Ομιλίες - Χαιρετισμοί · Ετικέτες:,