Άρθρα

Μένη Μαλλιώρη » Εκδηλώσεις, Εσωτερικό, Ευρωβουλή, Ομιλίες - Χαιρετισμοί » Η Πρόληψη της Υγείας από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρώπης

Η Πρόληψη της Υγείας από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρώπης


1ο Ετήσιο Συνέδριο Διαδημοτικού Δικτύου Δομών Υγείας των ΟΤΑ Αττικής, με θέμα: «Η Πρόληψη της Υγείας από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρώπης»

Οργάνωση: Διαδημοτικό Δίκτυο Δομών Υγείας των Ο.Τ.Α. Αττικής

Είναι γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες ζουν σήμερα περισσότερο. Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, οι δείκτες για την δημόσια υγεία συνεχώς βελτιώνονται.

1) Το προσδόκιμο επιβίωσης αυξήθηκε κατά 5-6 χρόνια την τελευταία εικοσαετία.

2) Η παιδική θνησιμότητα μειώθηκε σημαντικά με περίπου 5 θανάτους στις 1.000 γεννήσεις ενώ το 1970 αντιστοιχούσαν 23 θάνατοι ανά 1.000 γεννήσεις.

Στο αποτέλεσμα αυτό, οδήγησαν μεταξύ άλλων, η ανακάλυψη νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών μέσων, η ανάπτυξη της ιατρικής τεχνολογίας, η κατάρτιση ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, η αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας, οι πρακτικές πρόληψης, η ενημέρωση του κοινού.

Αντίθετα όμως με τα θετικά αυτά ευρήματα ο πληθυσμός, ακόμη και της Ευρώπης, αντιμετωπίζει σοβαρούς κινδύνους και καινούργιες απειλές.H ποιότητα της τροφής, του νερού, του αέρα, της στέγης, ο θόρυβος, η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η ατμοσφαιρική ρύπανση όλο και περισσότερο συνδέονται με άμεσες η και έμμεσες επιπτώσεις στην δημόσια υγεία .

Ενδεικτικά αναφέρω ότι το 20% των ασθενειών στις βιομηχανοποιημένες χώρες σχετίζονται με περιβαλλοντικούς παράγοντες.

  • 60.000 θάνατοι στην Ε.Ε. των 15 οφείλονται σε αιωρούμενα σωματίδια
  • Ένα στα επτά παιδιά προσβάλλεται από άσθμα. Τα παιδιά της Δυτικής Ευρώπης παρουσιάζουν άσθμα σε ποσοστό 10 φορές υψηλότερο από εκείνο των παιδιών της Ανατολικής Ευρώπης.
  • Η κατά 10% μείωση του όζοντος αναμένεται να προκαλέσει ετησίως σε διεθνές επίπεδο,300.000 καρκίνους του δέρματος και 4.500 περιστατικά μελανώματος.
  • Οι μαθησιακές δυσκολίες, η νοητική καθυστέρηση, η διάσπαση της προσοχής, το υπερκινητικό σύνδρομο και η δυσλεξία, εκδηλώσεις που εμφανίζονται κυρίως στην παιδική ηλικία, έχουν υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια και αυτό συμβαίνει, γιατί συνδέονται με την μόλυνση του περιβάλλοντος και την διατροφή.

Η αναβίωση σημαντικών μεταδοτικών παθήσεων, οι παθήσεις του γήρατος, η αυξανόμενη κινητικότητα που ευνοεί τη διάδοση προβλημάτων υγείας, είναι επιπρόσθετοι λόγοι επιβάρυνσης των υγειονομικών υπηρεσιών και συστημάτων με συνέπεια βέβαια την σημαντική αύξηση των σχετικών δαπανών.

Η διεθνής κοινότητα απαντά σε αυτές τις προκλήσεις με μία ουσιαστική στροφή σε όλες τις πολιτικές πρόληψης, που έχουν σαν στόχο όχι απλώς να παραταθεί το προσδόκιμο ζωής, αλλά το προσδόκιμο υγιούς ζωής, με ποιότητα που θα μειώνει ταυτόχρονα τα οικονομικά βάρη στον τομέα της παροχής ιατρικό-κοινωνικών υπηρεσιών.

Η στροφή αυτή αποφασίστηκε γιατί τα επιστημονικά δεδομένα κατέδειξαν ότι η εμφάνιση ανθυγιεινών συμπεριφορών, όπως το κάπνισμα, ο αλκοολισμός, η κακή διατροφή, η απρόσεκτη σεξουαλική συμπεριφορά, η καθιστική ζωή, συνδέονται άμεσα με τα σοβαρότερα προβλήματα της δημόσιας υγείας, και για αυτό επιβάλλεται να είναι αντικείμενα προληπτικών παρεμβάσεων.

Όσο διαφορετικές κι αν είναι οι συμπεριφορές αυτές έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά :

  • Αφορούν συχνά την παιδική και εφηβική ηλικία τόσο από την άποψη της εγκατάστασης, όσο και εκείνη των επιπτώσεων και άρα προσφέρονται για προγράμματα πρόληψης
  • Η αντιμετώπισή τους δίνει έμφαση στην ενημέρωση, στην υιοθετήσει υγιούς η τροποποίηση παθογόνου συμπεριφοράς και συνηθειών, στην ατομική αντίληψη και στάση,
  • Για την υλοποίηση των προαναφερόμενων δράσεων κρίσιμο και κυρίαρχο ρόλο παίζει η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που βρίσκονται όσο κανείς άλλος κοντά στον πολίτη, αλλά και ο ίδιος ο πολίτης.

Αν θελήσει κάποιος να κάνει όχι μόνο μία θεωρητική αλλά κυριότερα μία

πρακτική προσέγγιση του θέματος «Πρόληψη προβλημάτων Υγείας και οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης», τα κυρίαρχα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι:

1)αν και κατά πόσο η κοινότητα, τοπική ή ευρύτερη, κάνει αποδεκτές τις εκάστοτε πολιτικές επιλογές

2)αν εκφράζει γνώμη γι’ αυτές και αν αυτή η γνώμη εισακούεται

3)αν η σχέση και επικοινωνία τοπικής κοινωνίας – κέντρων λήψης αποφάσεων είναι στατική και μονοσήμαντη ή αντίθετα δυναμική και αμφίδρομη.

Είναι κοινή διαπίστωση ότι η κοινότητα, όπως την εννοούμε στα όρια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ελάχιστα συμμετέχει στον σχεδιασμό, υλοποίηση, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση των πολιτικών στον τομέα της Υγείας.

Αν και στόχος παραμένει, δηλαδή, η εύκολη, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση του κοινού στις υπηρεσίες υγείας-πρόνοιας, η πραγματικότητα αναδεικνύει προβλήματα όπως ελλείψεις σε υποδομές και προσωπικό, κατακερματισμός των λειτουργιών, επικάλυψη δράσεων, συχνά άσκοπες δαπάνες, ανυπαρξία αξιολόγησης και στοχοθετημένης πολιτικής.

Η συμβολή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην επίλυση των προαναφερόμενων είναι αναντικατάστατη, δεδομένου ότι έχει διεθνώς πλέον αναγνωρισθεί, ότι η παροχή και κυρίως η διαχείριση υγειονομικών υπηρεσιών είναι αποτελεσματική όταν γίνεται τοπικά, γιατί τότε μόνο δίνεται η δυνατότητα για πρόληψη και προαγωγή, δηλαδή για πραγματική προστασία, διατήρηση και φροντίδα της υγείας και όχι για απλή διαχείριση και αντιμετώπιση της ασθένειας. Φροντίζω σημαίνει προβλέπω, προλαμβάνω, διαπαιδαγωγώ, ρωτάω, μαθαίνω, ενεργώ, αποτρέπω.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ο σημαντικότερος σκοπός κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας, είναι η ενεργός συμμετοχή της κοινότητας στις πολιτικές πρόληψης που σχεδιάζονται συνήθως κεντρικά, υλοποιούνται όμως, μετά τις απαραίτητες προσαρμογές ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στις μέρες μας σημαντικά θέματα υγείας στην παιδική ηλικία, όπως η παχυσαρκία, τα ατυχήματα, οι αυτοκτονίες, η κατάθλιψη, σχετίζονται άμεσα με το σχολικό περιβάλλον, τους δρόμους, τα πάρκα, τους χώρους αναψυχής, τις κοινωνικές παροχές κλπ. Δηλαδή με τον σχεδιασμό, την ύπαρξη και τον έλεγχο που πρέπει να ασκείται από τις υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο σχεδιασμός, σε μία πόλη, έργων που είναι φιλικά προς τα άτομα με κινητικά ή άλλα προβλήματα ή άτομα τρίτης ηλικίας, είναι καθοριστικής σημασίας. Δημοτικές Κινητές Μονάδες οφείλουν να εξασφαλίσουν την κάλυψη του πληθυσμού απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών.

Κέντρα πρόληψης για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών είναι το σημαντικότερο σημείο κάθε εθνικής πολιτικής. Αλλά και η εγκατάσταση και λειτουργία αντίστοιχων θεραπευτικών προγραμμάτων δεν νοούνται έξω από τον ιστό της πόλης και την ενεργό συμπαράσταση και συμμετοχή κάθε πολίτη.

Αγαπητοί φίλοι,

Οι απειλές και οι προκλήσεις της εποχής μας είναι συνεχείς, απρόβλεπτες και συχνά δύσκολες στην αντιμετώπισή τους. Το μοντέλο κεντρικού σχεδιασμού, διαχείρισης και ελέγχου παροχής υπηρεσιών υγείας, είναι πλέον ανεπίκαιρο και αναποτελεσματικό. Το ζητούμενο είναι, αν και σε τι βαθμό η απάντηση στον τομέα φροντίδα και διατήρηση της υγείας δίνεται, τοπικά και αποκεντρωμένα, με το ίδιο το άτομο να κατέχει κυρίαρχο και πρωταρχικό ρόλο.-

Ταξινομημένο σε: Εκδηλώσεις, Εσωτερικό, Ευρωβουλή, Ομιλίες - Χαιρετισμοί · Ετικέτες: