Άρθρα

Μένη Μαλλιώρη » Εκδηλώσεις, Ευρωβουλή, Ομιλίες - Χαιρετισμοί » Δημόσια υγεία, AIDS και διεύρυνση της ΕΕ

Δημόσια υγεία, AIDS και διεύρυνση της ΕΕ

 

Αθήνα, 14-17 Φεβρουαρίου 2002

2ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο «Facing enlargement together»

Οργάνωση: Change, σε συνεργασία με το Κέντρο Ζωής για την υποστήριξη των ασθενών με HIV/AIDS

 

Δημόσια υγεία, AIDS και διεύρυνση της Ε.Ε.

Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις, η κατάσταση υγείας στις περισσότερες υποψήφιες για ένταξη χώρες υστερεί σημαντικά σε σύγκριση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δυστυχώς ορισμένες νέες απειλές για την υγεία αυξάνονται με ιδιαίτερα ανησυχητικούς ρυθμούς.

Σχετικά με τους δείκτες υγείας, το προσδόκιμο επιβίωσης και η παιδική θνησιμότητα διαφοροποιούνται σημαντικά στις υποψήφιες χώρες, και συγκεκριμένα, ενώ στην δεκαετία του 1970 η διαφορά στο προσδόκιμο επιβίωσης ανάμεσα στις περισσότερες υποψήφιες χώρες και στην ΕΕ ήταν 2-3 χρόνια κατά μέσον όρο, τώρα ξεπερνάει τα 6 χρόνια.

Οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας προχωρούν στις υπό ένταξη χώρες και η διαδικασία αυτή ενισχύεται από πολυάριθμα προγράμματα συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διεθνών οργανισμών, των κρατών μελών και άλλων τρίτων χωρών. Μεταξύ των θεμάτων που αφορούν στην υγεία και κρίθηκε ότι αξίζει ιδιαίτερης προσοχής στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την προσχώρηση είναι και η αύξηση των μεταδοτικών νοσημάτων, όπου η επίπτωση των νέων κρουσμάτων του AIDS αυξάνονται ραγδαία σε αρκετές υποψήφιες χώρες καθώς επίσης και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Οι περισσότερες υποψήφιες χώρες διατηρούν, παρά τους συρρικνούμενους πόρους, δίκτυα επιδημιολογικής παρακολούθησης που είχαν συσταθεί στο παρελθόν και που είχαν περίσσεια προσωπικού, χαμηλές αμοιβές και ανεπαρκή εξοπλισμό. Καθώς οι περισσότερες χώρες μεταβαίνουν σε συστήματα που βασίζονται στην ασφάλιση υγείας, υπάρχει ο κίνδυνος να εγκαταλειφθεί η επιδημιολογική παρακολούθηση, αν συνεχίζει να λειτουργεί με μειωμένα κονδύλια και αν η διαχείρισή της γίνεται από οργανισμούς που δεν σχετίζονται άμεσα με τον υπόλοιπο τομέα της υγείας.

Αν και στο παρελθόν λειτουργούσαν σε όλες τις υποψήφιες χώρες συστήματα υποχρεωτικής δήλωσης για αρκετές μεταδοτικές ασθένειες, στα περισσότερα από αυτά ορισμένες πρακτικές πιθανόν να είναι πλέον ασυμβίβαστες με τα όλο και πιο αυστηρά μέτρα εξασφάλισης του απορρήτου. Επιπλέον οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση των υπηρεσιών υγείας ενδέχεται να επηρεάσουν την εσωτερική συγκρισιμότητα των στοιχείων στις περισσότερες υποψήφιες χώρες. Τα διαθέσιμα επιδημιολογικά στοιχεία είναι συχνά απαρχαιωμένα και με μικρό βαθμό αξιοπιστίας, γι’ αυτό και οι περισσότερες υποψήφιες χώρες καταβάλουν προσπάθειες για να βελτιώσουν τα συστήματα πληροφοριών τους.

Μια από τις πιο ανεπιθύμητες συνέπειες του προηγούμενου υγειονομικού συστήματος είναι η απουσία της ευθύνης των πολιτών για την προσωπική τους υγεία. Η έλλειψη οργανώσεων ενδιαφερομένων πολιτών, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο καθώς επίσης και μη κυβερνητικών οργανώσεων, μειώνει σημαντικά τη δυνατότητα προληπτικών παρεμβάσεων ή προγραμμάτων προαγωγής της υγείας κυρίως σε τοπικό επίπεδο.

Οι δραστηριότητες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας προς την κατεύθυνση αυτή, είχε σαν αποτέλεσμα μεταξύ άλλων τη διοργάνωση προγραμμάτων για τις μεταδοτικές ασθένειες και το AIDS μέσω της οργάνωσης UNAIDS.
Επίσης τα προγράμματα περιφερειακής πολιτικής (π.χ. το Interreg) έχουν μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα όσα αφορούν την κοινή διασυνοριακή χρήση εγκαταστάσεων όπως ιατρικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας και την συνεργασία στον τομέα της ιατρικής περίθαλψης.

Οι υποψήφιες χώρες δεν έχουν συνηθίσει να αντιμετωπίζουν και να αποκρούουν απειλές όπως το AIDS, την εξάρτηση από τα ναρκωτικά και την ανάγκη να προσαρμόζονται ταχύτατα στις νέες απειλές και προκλήσεις για την υγεία. Η στάση των πολιτών και ιδιαίτερα των επαγγελματιών της υγείας απέναντι σε αυτούς τους ασθενείς δεν είναι παντού η κατάλληλη. Αυτά τα ανθρώπινα, κοινωνικά και δεοντολογικά προβλήματα πρέπει να επιλυθούν.

Η συμμετοχή επίσης εμπειρογνωμόνων από τις υποψήφιες χώρες σε συναντήσεις εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να βελτιώσει την κατανόησή τους όσον αφορά την προσέγγιση σχετικά με την διαχείριση κινδύνων για την υγεία.-

Ταξινομημένο σε: Εκδηλώσεις, Ευρωβουλή, Ομιλίες - Χαιρετισμοί · Ετικέτες:,