Άρθρα

Μένη Μαλλιώρη » Εσωτερικό » 14/4/2010 Η Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική & η Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «Ολιστική Προσέγγιση των Ψυχικών – Σωματικών Νόσων» στις 14 Απριλίου 2010 στην Θεσσαλονίκη

14/4/2010 Η Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική & η Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «Ολιστική Προσέγγιση των Ψυχικών – Σωματικών Νόσων» στις 14 Απριλίου 2010 στην Θεσσαλονίκη

Η Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική & η Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση
με θέμα: «Ολιστική Προσέγγιση των Ψυχικών – Σωματικών Νόσων»

την Τετάρτη 14 Απριλίου 2010

στην Αίθουσα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη

Μεταξύ των διακεκριμένων εισηγητών θα μιλήσει και η κα Μένη Μαλλιώρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: «Ολιστική προσέγγιση των ψυχικών – σωματικών νόσων».-

Ταξινομημένο σε: Εσωτερικό · Ετικέτες: