Άρθρα

Μένη Μαλλιώρη » Εσωτερικό » 6/5/2010 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών διοργανώνει το 36ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο με θέμα: «Απολογισμός Πανδημίας Γρίπης: Επιτεύγματα, λάθη, παραλήψεις» στις 4-8 Μαϊου 2010 στην Αθήνα

6/5/2010 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών διοργανώνει το 36ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο με θέμα: «Απολογισμός Πανδημίας Γρίπης: Επιτεύγματα, λάθη, παραλήψεις» στις 4-8 Μαϊου 2010 στην Αθήνα

Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών διοργάνωσε

το 36ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο

στις 4-8 Μαΐου 2010

στο Ξενοδοχείο Hilton

Μεταξύ των διακεκριμένων ομιλητών του Συνεδρίου συμμετείχε ως εισηγήτρια και η κα Μένη Μαλλιώρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στη Διεταιρική Συζήτηση με θέμα: «Ψυχικές παθήσεις και πρώιμη θνητότητα» και με συντονιστές τους κ.κ. Μ. Οικονόμου και Χ. Παπαδημητρίου. Το θέμα της εισήγησής της είχε τίτλο «Ολιστική Προσέγγιση» και παρουσιάστηκε το Σάββατο 8 Μαίου και ώρα 12.00-14.00 στην αίθουσα Εσπερίδες του Ξενοδοχείου Hilton.

Την ίδια ημέρα, στην ίδια αίθουσα, στις 14.30 – 16.30 συμμετείχε επίσης ως εισηγήτρια στη Διαιτερική Συζήτηση με θέμα: «Απολογισμός Πανδημίας Γρίπης: Επιτεύγματα, λάθη, παραλήψεις» με συντονιστές τους κ.κ. Γ. Σαρόγλου και Α. Χατζάκη.

Ταξινομημένο σε: Εσωτερικό · Ετικέτες: